Kevätkokous 2022

Kutsu Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen kevätkokoukseen

Aika: Tiistaina 31.5.2022 klo 13:00
Paikka: Zoom Meeting, Scanofficen toimitilat; Juvanmalmintie 11, Espoo

Ilmoittautumiset: outi.suominen(at)sulpu.fi / 045 2344834 perjantaihin 27.5.2022 mennessä

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Muut asiat
  Esitetään yhdistyksen säännön 14§ muuttamista seuraavasti:
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta
  ennen kokousta nettisivuilla olevalla kutsulla ja sähköisellä ilmoituksella.
 8. Kokouksen päättäminen

Tilinpäätösmateriaali saatavilla Outi Suomiselta, outi.suominen(at)sulpu.fi / 045 2344834