Lämpöpumppu on kannattava investointi

Lämmitys ja jäähdytys uusiutuvalla energialla omalta tontilta

Tietoa lämpöpumpuista

Lämpöpumppu tarjoaa ekologisen ratkaisun kotisi lämmittämiseen ja viilentämiseen

Lämpöpumppujen avulla maahan, kallioon, veteen tai ilmaan auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa, siirretään rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpö voidaan ottaa myös esimerkiksi talon ilmanvaihdon poistoilmasta tai jätevedestä. Lämpöpumppujen toimintaperiaate on samantapainen kuin kylmälaitteissa, jotka ottavat lämmön ruokatavaroista ja siirtävät sen kylmälaitteen ulkopuolelle. Lämpöpumput mahdollistavat uusiutuvan energian käytön ja tarjoavat ekologisen ratkaisun niin lämmittämiseen kuin viilentämiseenkin.

Lämpöpumppujen suosio kasvussa

Lämpöpumppujen suosio on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvussa. Suomen lämpöpumppujen määrä ylitti vuonna 2020 jo miljoonan.

Selitys löytyy investoinnin kannattavuudesta. Kuluttajalle lämpöpumppu on uskomattoman kannattava sijoitus puhutaanpa sitten rakentajasta tai saneeraajasta. Lämmityksen hinta painuu tilanteesta ja lämpöpumpusta riippuen 3–6 senttiin / kWh, kun sähköllä tai öljyllä lämmittäminen maksaa 12–18 senttiä / kWh. Tämä tarkoittaa jo tällä hetkellä 10–20 % vuotuista tuottoa investoinnille. Lisäksi lämpöpumppu nostaa talon arvoa useimmiten enemmän kuin siihen sijoitetun rahan verran.

Lämpöpumppujen menekkiä lisää myös kasvava huoli ilmastonmuutoksesta. Lämpöpumpuilla pystytään korvaamaan perinteisestä kotitalouden lämmöntuotannosta jopa 2/3 uusiutuvalla tai hukkaenergialla.

Toteutetut lämpöpumppuinvestoinnit Suomessa

>12

TWh uusiutuvaa energiaa vuodessa

200

M€ parempi vaihtotase vuodessa

3000-

5000

Suomalaiselle työtä joka vuosi

>600

M€ yksityisiä investointeja vuodessa

>10

% tuotto sijoitetulle pääomalle vuodessa

~2

Miljoonaa tonnia vähemmän CO2-päästöjä vuodessa

Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus

Suomessa on Euroopan paras potentiaali lämpöpumpuille.

Sijainti

 • Kylmä ilmasto ja suuri maa (338 000 km2)
 • Vähän asukkaita (5,4 miljoonaa)
 • Energiaa kuluu lämmitykseen paljon (120 TWh vuodessa)
 • Aurinko paistaa ja tuulee väärään aikaan
 • Euroopan parhaat porausolosuhteet

Infrastruktuuri

 • Ei kattavaa kaasuverkkoa
 • Kaukolämpöverkko vain taajamissa ja käytännössä isoihin kohteisiin
 • Vääriä lämmitystapoja
  • 130-150 000 öljykattilaa
  • 100 000 vesikiertoista sähkölämmitystä
  • 500 000 suoraa sähkölämmitystä
 • 10 000 uudisrakennusta vuosittain

Hintakehitys

 • Fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat ja teknologian hinta laskee
 • Lämpöenergian hintoja
  • sähkö 12-13 c / kWh
  • öljy 11-17 c / kWh
  • pelletti 5-7 c / kWh
  • kaukolämpö 6-15 c / kWh
 • Lämpöpumpun tuottaman energian hinta 3-6 c / kWh

Lämpöpumppu-teknologiat

Maalämpöpumput (MLP)

Lämpöpumpun avulla toimivassa lämmitysjärjestelmässä maasta tai vesistöstä tuotu lämpö siirretään lämmönjakohuoneesta huoneisiin veden tai ilman välityksellä samaan tapaan kuin öljy- ja kaukolämpölämmitysjärjestelmissä. Lämpö kerätään maahan, porakaivoon tai veteen asennetun muoviputkilenkin avulla. Putkistossa kierrätetään jäätymätöntä liuosta, jonka avulla lämpö tuodaan höyrystin-lämmönsiirtimelle, jossa lämmön siirtyminen kylmäaineeseen tapahtuu. Kylmäaineesta lämpöenergia luovutetaan lämpöpumppuprosessilla käyttövesivaraajaan ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Itse lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta se tarvitsee sähköä vain pienen osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta määrästä.

Ulkoilma-vesilämpöpumput (UVLP) ja ulkoilma-ilmalämpöpumput (ILP)

Lämpöä voidaan ottaa myös ulkoilmasta. Lämpö kerätään kierrättämällä ulkoilmaa puhaltimella ulkona sijaitsevan ulkoyksikön (höyrystimen) läpi. Jos lämpöpumpun tuottaa lämmintä vettä lämmitys- ja käyttövedeksi puhutaan ilma-vesilämpöpumpuista. Jos lämpöpumppu tuottaa talon sisällä olevalla yksiköllä lämmintä ilmaa talon lämmitykseen on kyseessä ilmalämpöpumppu. Nämä laitteet voivat toimia kesäisin myös jäähdytyslaitteena.

Poistoilmalämpöpumppu (PILP)

Poistoilmalämpöpumppu ottaa energian ilmanvaihdon poistoilmasta ja luovuttaa sen joko lämmitysjärjestelmän ja / tai käyttöveden ja / tai tuloilman lämmitykseen. Myös tästä lämpöpumpputyypistä löytyy jäähdyttäviä versioita.

Lämpöpumpun hankinta

Mitä kuluttajan tulee huomioida hankkiessaan lämpöpumpun?

Lämpöpumpun hankinnassa pitää kiinnittää moneen asiaan huomiota riippuen muun muassa valitusta lämpöpumpputeknologiasta, sen soveltuvuudesta käyttöolosuhteisiin ja huoltomahdollisuuksiin.

Tiedotteet ja koulutukset

Ajankohtaisia aiheita

Kuluttajan ei tarvitse huolestua kylmä- ja lämpöpumppualan lakimuutoksista

Maaliskuun alussa kaikissa EU-maissa voimaan tullut uusi F-kaasuasetus tuo paljon muutoksia kylmäaineisiin ja -laitteisiin, mutta…
After a peak year, heat pump sales normalised to the level of previous years

After a peak year, heat pump sales normalised to the level of previous years

In 2023, nearly 120,000 heat pumps were sold. According to Finnish Heat Pump Association SULPU…

Lämpöpumppumyynti normalisoitui huippuvuoden jälkeen edellisten vuosien tasolle

Vuonna 2023 myytiin vähän vajaat 120.000 lämpöpumppua. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPUn tilastojen mukaan Lämpöpumppujen myynti laski…