Eurooppaan tänä vuonna 2 miljoonaa lämpöpumppua, joista reilut 100.000 Suomeen (5%)👏

Mutta lämpöpumppujen tulevaisuuden näkymät ovat vielä hurjemmat. EUFit55-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen vuonna 2030 tarvitaan 50 miljoonaa lämpöpumppua eli Euroopan lämpöpumppukannan kolminkertaistamisen.


Suomessa lämpöpumppuinvestointeja tehdään tällä vuosikymmenellä noin 10 miljardilla. Noilla investoinneilla lämpöpumppujen määrä saadaan tuplattua 2 miljoonaan. Niiden lämmöntuotanto 2030 on noin 25-30 TWh/a eli noin 30% Suomen rakennusten lämmitystarpeesta. Valtaosa lämpöpumppuinvestoinneista tulee, kuten nykyäänkin, erillislämmitykseen, mutta enenevässä määrin lämpöpumppuja ilmestyy paitsi kaukolämmön ja -kylmän tuotantoon niin myös kaukolämpöputkien toiseen päähän rakennuskohtaisten hukkalämpöjen ja lähienergian hyödyntämiseen. Ehkäpä samalla myös koko kaukolämpö-termi alkaa inflatoitua. Olennaisessa roolissa tässä murroksessa on uusien liiketoimintamallien käyttöönotto. Energian myyminen ja säästäminen täytyy mahtua samaan palvelutuotteeseen.

Suomeen investoitu jo lämpöpumppuihin yli 6 miljardia euroa ja investoidaan reilun 600 miljoonan vuosivauhdilla. Lämpöpumppujen lämmöntuotanto on nyt 12-13 TWh/a eli reilut 15% Suomen lämmityksestä ja se kasvaa noin TWh:lla vuodessa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että maailmassa on 1,8 miljardia lämpöpumppua vuonna 2050.

European Heat Pump Association EHPA, tiedote