Lämpöpumput edistävät ja helpottavat sähköistämistä -tutkimus julkaistu.

Mitä jos lämmityksen sähköistäminen jouduttaisiin tekemään ilman lämpöpumppuja?

Lämmitys sähköistetään. Lämpöpumput edistävät ja helpottavat sähköistämistä -tutkimus julkaistu. Lähes miljoona lämpöpumppua eivät ole kasvattaneet lämmityssektorin sähkön kokonaiskulutusta vuositasolla huolimatta rakennuskannan kasvusta sekä öljylämmityksen korvaamisesta lämpöpumpuilla ja sähkölämmityksellä. Päinvastoin, lämpöpumput säästivät 0,5 TWh sähköä vuonna 2018, maalämpö- ja ulkoilmavesilämpöpumppujen korvatessa vesikiertoista-sähkölämmitystä, ja ilmalämpöpumppujen leikatessa pientalojen suorasähkölämmitystä. Ilman lämpöpumppuja, lämmityksen sähköistäminen kuluttaisi vuositasolla jopa 26 TWh sähköä vuonna 2018, eli vuositasolla 9 TWh nykyistä enemmän.

Lämpöpumppujen avulla sähkönkulutus kasvaa hitaammin kuin se muuten kasvaisi. Jatkossa lämpöpumput korvaavat enemmän öljyä, kaukolämpöä ja puuta, sekä yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa kaukolämmöntuotannossa, lisäten sähkönkulutusta. Vuoden 2030 skenaariossa rakennusten ja kaukolämmön lämpöpumput tuottavat vuositasolla lähes 40 TWh lämpöä, ja lämmityksen sähkönkulutus on vuositasolla 24 TWh, joka on vuositasolla 7 TWh kasvu verrattuna vuoteen 2018. Sen sijaan, vuonna 2030 rakennusten lämmityksen sähköistäminen ilman lämpöpumppuja kuluttaisi vuositasolla jopa 37 TWh, eli vuositasolla 13 TWh enemmän kuin lämpöpumppuja hyödyntämällä. Lisäksi, tässä vaihtoehto-skenaariossa kaukolämmön tuotannon sähkönkulutus ei kasva, vaan se perustuu edelleen polttamiseen. Ilman lämpöpumppuja sähköä siis kuluisi enemmän ja päästöt olisivat suuremmat. 

Sähköistyvä lämmitys, lämmityksen sähkön kulutus ja lämpöpumput, Tiina Ohrling, Armi Temmes, Raimo Lovio, Aalto Yliopisto, SET-hanke –  raportti on julkaistu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0163-8