Maaperä lämmön lähteenä

Maalämpö on aurinkoenergiaa. Aurinkolämpöä saamme yllin kyllin kesäaikana ja sitä varastoituu maa- ja kallioperään sekä vesistöihin auringonpaisteen, lämpimän ilman ja sateiden kautta. Talvella auringon lämmittävä vaikutus on meidän pohjoisilla leveysasteillamme niin vähäistä, että meidän on turvauduttava varastoituneeseen aurinkolämpöön muodossa tai toisessa. Tutkimusten mukaan noin 3 % osuus vuosittaisesta auringon maahan varastoituvasta energiasta riittää vuotuisen lämmöntarpeemme kattamiseen maalämmöllä. Maalämpö on kokemuksen mukaan varma ja tasainen lämmönlähde ympäri vuoden. 

Maaperään vaakasuoraan asennettavan lämmönkeruuputkiston mitoitus on tärkeää. Ylimitoitettu putkipituus kuluttaa käytössä enemmän sähköenergiaa suurentuneina pumppauskuluina ja lisäksi investointikustannus on luonnollisesti suhteessa hieman suurempi. Alimitoitettu putkipituus puolestaan johtaa lämmönlähteen "hiipumiseen" ja sen myötä alhaisempaan. Karkeana putkimäärän ohjearvona voidaan käyttää arvoa 1-2 putkimetriä lämmitettävää rakennuskuutiota kohti ja tonttimaata tarvitaan noin 1,5 m² yhtä putkimetriä kohti. Käytössä olevan maa-alueen koko ja sijainti näin ollen asettaa myös omat mahdollisuutensa tai rajoituksensa maaputkistolle.

Yleinen käytäntö on, että lämpöpumppujärjestelmän toimittaja suunnittelee ja toimittaa koko lämmitysjärjestelmän mitoituksineen, lämmönlähdeputkistoineen ja lämmönjakeluverkostoineen kaikkineen sekä vastaa myös sen suunnitellun mukaisesta toimivuudesta. Kehityssuunta on hyvä, koska tällöin vältytään eri urakoitsijoiden urakkarajoista, erityisosaamisesta ja tietämättömyydestä johtuvista virheistä ja vastuuraja on myös selkeä. http://www.motiva.fi/files/6058/Lampoa_omasta_maasta.pdf

Putkisto kaivetaan noin 1 - 1,2 metrin syvyyteen maahan niin, että putkilenkkien väli on noin 1,5 metriä, kuitenkin vähintään 1,2 metriä. Upotussyvyyden oikea valinta on tärkeää. Etelässä matalammalle ja pohjoisessa hieman syvemmälle. Putkena käytetään yleisesti normaalia vesijohtoputkea PELM NS32, NS40 ja NS50/NP 10. Täyttö suoritetaan kaivuumaalla, kuitenkin kivettömällä maalla 20 cm putken ympärillä. Putket eristetään rakennuksen sisältä alkaen noin 2 m rakennuksen sokkelin ulkopuolelle. Eristämätöntä putkea ei saa tontilla asentaa lähemmäksi kuin 2 metriä rakennuksen ulkoseinästä ja mahdolliset vesi- ja viemärijohtojen, samoin kuin talvella lumiolosuhteissa puhtaana pidettävien kulkuväylien kohdat eristetään paikallisesti routalinssien välttämiseksi. Putkiston asennus tulee toteuttaa siten, että putkisto voidaan varmuudella ilmata, eikä mahdollisia ilmataskuja pääsisi muodostumaan myöhemminkään. Putkistokaivantoon on hyvä laittaa asennuksen yhteydessä myös keltainen muovinen merkkinauha noin puolen metrin syvyyteen. Liitoksia maan alla ei tule käyttää.