Onnistunut Lämpöpumppupäivä 2024. SULPU kiittää. Esitykset käytettävissä.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry järjesti Lämpöpumppupäivän 15.2.2024 Heurekassa. Kiitämme runsaasta ja aktiivisesta osallistumisesta ja erityisesti luennoitsijoita innostavista esityksistä. Esitykset löytyvät alla olevan ohjelman linkeistä.

Lämpöpumppuala on ja tulee olemaan varsin merkittävässä roolissa ilmastomuutosta torjuttaessa lämmityssektorilla. Suomessa ja muissakin pohjoismaissa lämpöpumput ovat jo tärkein keino lämmitystä sähköistettäessä pois fossiilisista. Suomen lämmityksestä jo lähes 20 % on lämpöpumppupohjaista, pääosin erillislämmityksissä lähes 1,5 miljoonalla lämpöpumpulla, mutta myös enenevässä määrin kauko- ja aluelämmön tuotannossa sekä teollisuuden prosesseissa ja hukkalämpöjen talteenotossa jäähdytystäkään unohtamatta. 

OHJELMA:

Lämpöpumppumarkkina ja keskustelu siitä puheenjohtajapaneelissa

Puheenjohtaja Petrus Monni, Gebwell, varapuheenjohtajat Mikko Sandberg, Scanoffice ja Veli-Matti Hautakoski, Lämpöykkönen sekä toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, SULPU

Heat pump market in Europe with Scandinavian Eyes

Puheenjohtaja Martin Forsén, Euroopan Lämpöpumppuyhdistys EHPA

Lämpöpumppujärjestelmien suunnitteluratkaisut ja esimerkkejä toteutetuista kohteista

Osastonjohtaja Tuomo Niemelä, Granlund

Korkealämpötila- ja seuraavan sukupolven isot lämpöpumput, NEXTHEPS-projekti, IEA Annex

Professori Tero Tynjälä, LUT Yliopisto

Lämpöpumppujen kasvua osana kaukolämmön ja teollisuuden dekarbonisaatio,

Kehitysjohtaja Simon Lintu, Fortum Power and Heat Oy

Maalämpökaivot tärkeillä pohjavesialueilla

Toimitusjohtaja Ilkka Vähäaho, Alef Geo-Consulting Oy

Uusi F-kaasuasetus ja sen vaikutukset lämpöpumppuihin

Asiantuntija Annika Johansson, Suomen ympäristökeskus (Syke)