Kevätkokous 2024

Torstaina 30.5.2024 klo 12:00 Nibe Oy toimitilat, Juurakkotie Vantaa tai
Oneline-kokouksena
Ilmoittautumiset 27.5.2024 mennessä outi.suominen@sulpu.fi

Esityslista

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
  6. Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Muut asiat
  8. Kokouksen päättäminen