Uusiutuvan energian järjestelmien asentajille kilpailukykyä sertifioinnilla

Sertifiointitunnus on vahva näyttö osaamisesta. Käyttämällä sitä markkinoinnissa asennusliike saa kilpailuetua ja huomiota kuluttajilta.

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja alan toimijoiden osaamista kehitetään Suomessa määrätietoisesti. Mukana kehitystyössä ovat uusiutuvan energian valtakunnalliset yhdistykset, täydennyskoulutukseen erikoistuneet oppilaitokset, ympäristöministeriö ja Motiva Oy.

Euroopan unionin uusiutuvan energian käyttöä edistävän direktiivin mukaisesti Suomessa on luotu vapaaehtoisuuteen pohjautuva sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä, joka on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajille.

Sertifiointijärjestelmän mukaisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa asentajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa pätevyytensä ja saada sertifikaatti. Loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta ja riittävä pohjakoulutus, voi hakea sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.

Lue lisää sertifiointikoulutuksista  https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/sertifioidut_asentajat/sertifiointikoulutus

Lue lisää sertifioinnin hakemisesta  https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/sertifioidut_asentajat/sertifikaattihakemus

Sertifioitujen asentajien luettelo  https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/sertifioidut_asentajat

Suomi on osana eurooppalaista EUCERT–lämpöpumppuasentajien sertifiointijärjestelmää. 
Siitä löytyy lisätietoja http://www.ehpa.org/european-certified-hp-installer/ 

www.motiva.fi